Tagged: sepia

Sedam načina da napravite sepiju

Sepia je crnobela fotografija tonirana smeđe-sivom bojom nazvanom po gustom pigmentu iz mastila obične morske sipe (Sepia Officinalis). Više o sepiji možete pročitati u članku Devojčica sa maslačkom. Danas postoji nekoliko načina da imitiramo sepiju: posebnim filterom na objektivu, ugrađenim (digitalnim) filterom u digitalnom fotoaparatu i naknadnom obradom u računaru.

Za izradu sepije u post-produkciji postoji nekoliko jednostavnih tehnika koje se mogu lako isprobati i koje daju različite rezultate u zavisnosti od fotografije sa kojom se radi. Polazna osnova za sepiju je monohromatska fotografija (RGB, a ne Grayscale). Za toniranje sam koristio sepiju onako kako je opisana u sistemu RGB (112, 66, 20), hex. #704214.

Continue reading

Devojčica sa maslačkom

U fotografiji sepiju danas povezujemo sa požutelim fotografijama čije su boje vremenom izbledele i monohromatskim fotografijama toniranim bilo kojim mastilom u boji. U stvari, sepija je tamna smeđe-siva boja nazvana po gustom smeđem pigmentu dobijenom iz mastila obične morske sipe (Sepia Officinalis). Ljudi su od davnina koristili mastilo sipe kao izvor boje za bojenje i pisanje, a od kraja 19. veka i za toniranje crnobelih fotografija.

Tonirane fotografije nama danas pružaju osećaj topline i starine. Stari majstori su imali praktičnije razloge: tonirane fotografije imale su širi dinamički opseg (veći broj vidljivih nijansi bez smanjenja kontrasta) i bile su hemijski stabilnije (srebrov sulfid je bar za 50% stabilniji od srebra), a time i trajnije. Smeđe nijanse na fotografijama toniranim sepijom bile su tamo od trenutka kada su fotografije razvijene.

Devojčica sa maslačkom

Continue reading

Last updated by at .